Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu

Szukaj:  Szukaj Szukaj
Wersja dla osób słabowidzących
Wersja dla osób słabowidzących
Logowanie
Katalog usług
Informacje
Powiat Kołobrzeski - Biuro Kadr

Symbol wydziału: BK
Nazwa: Biuro Kadr
Telefon: 94 354 76 18 wew. 153 Faks: 94 354 46 42
E-Mail: a.kanderska@powiat.kolobrzeg.pl
WWW: http://www.powiat.kolobrzeg.pl
Miejsce urzędowania: pokój 16
Godziny urzędowania: od poniedzialku do piątku w godz. 7,30-15,30
WWW: http://www.powiat.kolobrzeg.pl
Skrytka ePUAP: /spkol/skrytka
Pokaż na mapie Pokaż na mapie
Pokaż fotokod Pokaż fotokod wizytówki Pokaż fotokod [Kliknij...]
Współrzędne  
54° 10' 34.78"N, 15° 34' 36.21"E  
Herb


Personel wydziału
Agnieszka Kanderska Kierownik Więcej ... [Więcej ...]

Wyciąg z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt dla wydziału
SymbolHasło klasyfikacyjne
0003 Wnioski i interpelacje radnych
0121 Organizacja starostw powiatowych
0122 Organizacja jednostek organizacyjnych, stanowiących aparat pomocniczy kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży
033 Nawiązywanie kontaktów i określanie zakresu współdziałania powiatu i jego jednostek organizacyjnych z innymi podmiotami lub jednostkami organizacyjnymi na gruncie krajowym
0631 Planowanie na poziomie całego starostwa
0632 Planowanie na poziomie poszczególnych jednostek organizacyjnych w powiecie
0633 Planowanie w komórkach organizacyjnych starostwa
0642 Sprawozdawczość statystyczna
0643 Sprawozdawczość z działalności komórek organizacyjnych
074 Opinie prawne na potrzeby powiatu i jego jednostek organizacyjnych
077 Pełnomocnictwa, upoważnienia, wzory podpisów, podpisy elektroniczne
111 Komisje, zespoły, grupy robocze w starostwie
120 Zbiory aktów normatywnych własnych kierownictwa starostwa
121 Zbiory aktów normatywnych obcych
1431 Udostępnianie informacji publicznej
1511 Skargi i wnioski przekazane do załatwienia według właściwości
2000 Własne regulacje, ich projekty oraz wyjaśnienia, interpretacje, opinie w sprawach kadrowych
2001 Otrzymane od organów i jednostek zewnętrznych regulacje, wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące zagadnień z zakresu spraw kadrowych
2002 Wykazy etatów
2003 Opisy stanowisk pracy i określanie zakresu kompetencji i zadań
210 Zapotrzebowanie i nabór kandydatów do pracy
2110 Konkursy na stanowiska w starostwie powiatowym
2111 Konkursy na stanowiska w jednostkach podległych powiatowi
2120 Obsługa zatrudnienia kierownictwa starostwa oraz kierownictw jednostek podległych
2121 Obsługa zatrudnienia pracowników starostwa powiatowego
2122 Rozmieszczanie i wynagradzanie pracowników starostwa powiatowego
2123 Rozmieszczanie i wynagradzanie kierownictw jednostek podległych
2124 Oświadczenia majątkowe lub inne oświadczenia o osobach zatrudnionych i członkach ich rodzin
2130 Opiniowanie i ocenianie pracowników starostwa powiatowego
2131 Opiniowanie i ocenianie kierownictw jednostek podległych
2140 Staże zawodowe
2141 Wolontariat
2142 Praktyki
2150 Prace zlecone ze składką na ubezpieczenie społeczne
2151 Prace zlecone bez składki na ubezpieczenie społeczne
2160 Nagrody, podziękowania, listy gratulacyjne
2161 Odznaczenia państwowe, samorządowe i inne
2162 Karanie
2163 Postępowanie dyscyplinarne
220 Akta osobowe osób zatrudnionych
223 Legitymacje służbowe
224 Zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
2320 Wypadki przy pracy
2321 Wypadki w drodze do pracy i z pracy
2340 Dowody obecności w pracy
2341 Absencje w pracy
2342 Rozliczenia czasu pracy
2343 Delegacje służbowe
2344 Ustalanie i zmiany czasu pracy
2350 Urlopy wypoczynkowe
2351 Urlopy macierzyńskie, ojcowskie i wychowawcze, itp.
2352 Urlopy bezpłatne
2400 Ustalanie ścieżek rozwoju zawodowego dla osób zatrudnionych
2401 Służba przygotowawcza
2402 Szkolenia organizowane we własnym zakresie dla osób zatrudnionych w podmiotach
2403 Dokształcanie pracowników
2410 Sprawy socjalno-bytowe załatwiane w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
2411 Zaopatrzenie rzeczowe osób zatrudnionych
2412 Opieka nad emerytami, rencistami i osobami niepełnosprawnymi
2413 Akcje socjalne i imprezy kulturalne poza zakładowym funduszem świadczeń socjalnych
2414 Wspieranie osób zatrudnionych w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych i ulg na przejazdy
2422 Legitymacje ubezpieczeniowe
2424 Emerytury i renty
2431 Badania lekarskie w zakresie medycyny pracy

UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.  ZamknijZamknij